מחלקת אופסט

הדפסה בצבעים מיוחדים בצבעי פנטון ועבודות בעלות גימור מיוחד: כסף, זהב כצבע נוסף.
השבחות והטבעות: לכה סלקטיבית, הטבעה, הבלטה ופויל.

מחלקות
סובב מסך