מחלקת קדם דפוס

קבלת קבצים מהלקוח ובדיקתם
ביצוע עימוד ממוחשב (אימפוזיציה)
סגירת קבצים
הפקת לוחות
הפקת אייריסים
דוגמת צבע דיגיטלית

מחלקות
סובב מסך